UMENIE . HISTÓRIA . JAZYK

Vitajte!

"Koľko jazykov vieš, toľko krát si človekom." - azda nejeden z nás sa zamyslel nad významom tohto výroku. Poznať jazyk krajiny znamená poznať jeho zvyky, kultúru, tradície i dejiny. Všetky odvetvia sú navzájom úzko prepojené. Stránka UMENIE . HISTÓRIA. JAZYK je ukážkou toho, že všetko so všetkým súvisí. Nájdi si aj ty svoje prepojenia. Stránka nie je určená len žiakom a učiteľom. Je určená všetkým, ktorí si chcú rozšíriť obzory, zdokonaliť sa nielen v jazyku ale uspokojiť svoju túžbu po informáciách a dozvedieť sa viac o svojích i svetových dejinách nielen v rámci histórii ale aj v dejinách umenia . Na tejto stránke nájdete množstvo pracovných listov, prezentácií, fotografií prác žiakov i videí.

Čo nájdeš na tejto stránke?

  • pracovné listy

  • prezentácie

  • poznámky

  • videá

  • fotogalériu

  • gramatiku

„Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje.“

- Charles Farrar Browne