Kontakt

Mgr. Zuzana Belancová

aprobácia: anglický jazyk a literatúra, dejepis, výtvarná výchova

Kontaktné údaje:

  • pracovisko: Stredná odborná škola informačných technológií

  • adresa: Tajovského 30, Banská Bystrica 974 09

  • telefónne čislo: 048/4341 415

  • email: zuzana.kovacikova@sos-it.sk

„Umenie nám umožňuje nájsť samých seba a zároveň samých seba stratiť v tú istú dobu.“

– Thomas Merton