2. ročník

Nájdi si prezentáciu alebo video k preberanej téme v škole! :)

I.WW.pptx

I. svetová vojna

Na ceste k prvej svetovej vojne - "Dejepis inak" :)

Za spoločný štát.pptx

Prvá ČSR

Na ceste k vzniku ČSR

Počiatky totalitných režimov.pptx

Totalitné režimy - prezentácia

Totalitné režimy.docx

Totalitné režimy

Vznik totality v Nemecku a Taliansku

„Počas vojny je pravda tak drahocenná, že ju musí vždy doprevádzať telesná stráž lží.“

—Winston Churchill

II. svetová vojna

Druhá svetová vojna je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva, ktorý stál život asi 45 až 60 miliónov ľudí. Boje prebiehali v Európe, Ázii a Afrike a zúčastňovali sa na nich muži i ženy aj z oboch ďalších obývaných kontinentov: Ameriky a Austrálie. Počas šiestich rokov trvania zomreli desiatky miliónov civilistov, milióny príslušníkov ozbrojených síl, boli zničené celé mestá a spôsobené nevyčísliteľné škody na majetku a kultúrnom dedičstve ľudstva. Ich bezprostrednými príčinami bolo napätie vyvolané chybne koncipovanou Versaillskou zmluvou, Veľká hospodárska kríza na prelome 20. a 30. rokov, ktorá kriticky oslabila všetky štáty a ich vlády ako aj slabosť Spoločnosti národov a mocností, ktoré mali udržovať svetový mier a dohliadať na dodržovanie versaillského systému.

Druhá svetová vojna.ppt

II. svetová vojna

Koncentračné tábory.pptx

Koncentračné tábory

II.svetova vojna.docx

Poznámky

Vznik nového štátu.pptx

Vznik samostatnej SR a rozpad ČSR

Slovenské národné povstanie.pptx

SNP

SNP v kocke

Porážka demokracie v CSR - 1.docx

Porážka demkoracie v ČSR

Sovietizácia Československa.pptx

Sovietizácia ČSR

Tajne spisy ŠtB.pptx

Tajné spisy ŠtB

Štátna bezpečnosť (skr. ŠtB, po česky Státní bezpečnost, StB) bola štátna politická tajná služba Ministerstva vnútra ČSSR v povojnovom období. Predstavovala neuniformovanú zložku polície, ktorej príslušníci boli hovorovo nazývaní eštebáci.

Záverečná reč Dr. Milady Horákovej

Dr. Milada Horáková a jej proces

Pozri si ukáźku k filmu z tohto obdobia

1968.pptx

Snahy o reformáciu

Neúspešný pokus o reformu - umŕtvená spoločnosť.ppt

Snahy o reformáciu II

Na ceste k demokracii.pptx

Na ceste k demokracii