Komix

Komiks - spojenie kresby a krátkeho textu. Komiks je označenie pre postupne usporiadané obrázky, ktoré sprostredkúvajú informácie, alebo rozprávajú príbeh, alebo opisujú nejaký dej. Zároveň by mali na čitateľa esteticky pôsobiť. Niektorí autori medzi komiksy zaraďujú aj karikatúru (teda len jeden obrázok).

Komiks tvoria najčastejšie obrázky a tzv. bubliny.

Obrázky sú väčšinou kreslené (ale môže ísť napríklad aj o fotky) a väčšinou doplnené textom. Text môže byť umiestnený v takzvaných bublinách uprostred obrázka alebo môže byť v okrajovej časti obrázka. Obrázky sú často doplnené rôznymi zvukomalebnými výrazmi.

Komiks sa dnes považuje za samostatné umenie či žáner. Ide o spojenie literatúry a výtvarného umenia.

Druhy komiksov:

Komiksy najčastejšie vychádzajú ako literárne dielo, a to buď ako comic strip, jedna strana v inom časopise, zošit (časopis), (viazaná) kniha alebo ako webkomiks. Špeciálny typ komiksu je technický scenár (storyboard) a minikomiks (minicomic).

Rozšírenie:

Typický komiks dnešného typu vznikol až koncom 19. storočia a rozšíril sa začiatkom 20. storočia. Azda najrozšírenejšie je čítanie a tvorba komiksov v USA, Japonsku a západnej Európe (najmä v Belgicku vo Francúzsku), z východnej Európy v Poľsku a krajinách bývalej Juhoslávie. Na Slovensku a v menšej miere v Česku bol pred rokom 1989 (za komunizmu) komiks fakticky zakázaný. Komiks bol spravidla obmedzený na zábavný doplnok časopisov na pokračovanie (teda „kreslený seriál“ alebo to, čo dnes nazývame „strip“). Filmy o Batmanovi, Spidermanovi či X-menoch majú svoj základ tiež v komikse. Batman, Spiderman,... ú teda komiksoví hrdinovia.

Na Slovensku bol komiks pred rokom 1989 pokladaný za niečo málo hodnotné a nijaký u nás knižne nevyšiel. V Čechách majú v komiksovej histórii stabilnejšie miesto. Najznámejšou postavou kresleného seriálu pre deti je známy Ferda Mravec autora Ondřeja Sekoru. V Čechách vychádzalo množstvo komiksových časopisov (Pionýr, Kometa a i.) a majú aj občianske združenie na podporu komiksov – seqence.cz. Web obsahuje informácie o nových publikáciách, chystaných prednáškach, workshopoch či výstavách týkajúcich sa komiksového sveta. Recenzie komiksov či bazár môžete nájsť na komiks.cz. Zaujímavosti prináša i stránka analphabetbooks.com, kde sú uverejnené odkazy na weby o komiksoch z rôznych krajín sveta.

U nás sa komiksu venuje stránka www.komiksarchiv.sk. Známy portál Brloh ponúka pomerne veľký výber komiksových príbehov. Nájdete tu napríklad všetkých 17 častí Spidermana.

Komiksom sa dokonca venuje aj niekoľko festivalov v Čechách aj na Slovensku. Slovenský festival má názov Comics salón.

Pomenovanie:

Pomenovanie pôvodne vzniklo z anglického „comic strip“ - doslova: komický pás. Komiks na pokračovanie sa na Slovensku a v Česku spravidla tradične označuje ako „kreslený seriál“.